Category Archives: רגישות | רגישות יתר

רגישות יתר היא חוויה של המציאות בעוצמה מוגזמת. ה רגישות יכולה להתבטא בנטייה להתרגש מדי, בנטייה להרגיש מגע קל כאילו היה כאב וכדומה

אלרגיה או רגישות מוגזמת

אלרגיה היא רגישות מיותרת. רגישות למצב או חומר שלא אמור להפריע לנו. מטרתנו היא להגיב לכל חומר ולכל מצב בדיוק בעוצמה הנדרשת ולא להפעיל מננונים מיותרים שלא לצורך. Continue reading

Posted in אלרגיה, בעיות ופתרונות, רגישות | רגישות יתר | Tagged , , |